Besökskarta

Installera Revolver maps som tillägg och därefter klistrar du in ett script på sidan där du vill att det skall ligga. Scripten hittar du på programmets webbplats. Se till att du klistrar in scriptet i Text-läget (inte det Visuella läget)


Snurrande klot


2D-karta med hjälp av javascriptHTML

Map