Google forms

Googles formulär går att använda till mycket; som här till att få in information från föräldrar eller för att exempelvis göra opinionsundersökningar eller enkäter. Det går extremt snabbt att skapa ett nytt formulär. Om du vill lägga ut enkäten eller omröstningen på en bloggsida kan du i formulärverktyget uppe till höger välja alternativet Fler aktiviteter och här väljer man Bädda in. Koden klistrar man sedan in som kod (under HTML – inte Visuell) på den bloggsida man skapat.

/dan