Mentimeter

Mentimeter är ett sätt att låta elever eller åhörare på en föreläsning interagera. Det kan exempelvis vara ett sätt för läraren att se hur eleverna ser på en fråga eller hur många som kan lösa ett problem. Omröstningen kan ske från en dator eller en mobiltelefon med internetaccess. Har du en smart mobiltelefon kan du gå till den här omröstningssidan. Du kan dela ut länken eller enkelt baka in frågan på en webbsida som här. Titta samtidigt som du avger svaret på den här sida för att se resultatet förändras i realtid när du angett ditt svar. Om du inte bakar in resultatsidan utan exempelvis visar den på en skär i ditt klassrum kan du vänta med att visa resultatet tills dess alla har röstat eller avgett ett svar. Spara resultatet genom att använda en programvara för att fotografera av skärmen. Nollställ svaren för att testa på nytt efter en stund igen eller (exempelvis efter det att eleverna diskuterat frågan sins emellan) eller för att återanvända den i en annan klass.

Som lärare eller föreläsare kan du välja att visa svaren direkt eller vänta tills alla har svarat.  Det är gratis att använda och med en inloggning kan du behålla dina frågor och använda dessa under fler lektioner.

En YouTube-film som fisar funktionen

 

Idén bakom denna teknik kommer från en pedagogisk idé som brukar gå under namnet Peer instruction och en teknik som bygger på fjärrkontroller. Idag när eleverna har datorer och smarta mobiler behövs inte några fjärrkontroller. Här två filmer som mer diskuterar pedagogiken: